นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
[Download Zip File 9 Mb.] 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
[Download Zip File 14 Mb.] 

 

 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[Download .pdf File 50 Mb.]

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
[Download pdf File 1.6 Mb.] 

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[Download pdf file 2.1 Mb.] 

เศรษฐกิจพอเพียง
[Download pdf file 0.8 Mb.]im60ce.gif
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
กรมประชาสัมพันธ์ttp://60thcelebrations.com60 ล้านความดีน้อมเกล้าถวายในหลวง


www.royalfloraexpo.com 

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
ส.ค.ส.จากในหลวง

สื่อวิทยุรวมจิตแผ่เมตตา
ถวายเป็นพระราชกุศล

บทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือและโฮมเพจ
ชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

สรรพศิลปศาสตราธิราช
เว็บเพจเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ
 

พระบรมจักรีวงศ์

 

 จัดทำเว็บไซต์ โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ตั้ง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 0-4531-2116-8 ต่อ 109 โทรสาร 0-4528-1881
E-Mail :
prd2ubon@hotmail.com

เงินด่วนออนไลน์