1. ชะตาไทย
2. ต้นธารชีวิต
3. สายน้ำพระราชหฤทัย
4. รุ่งอรุณศิลป์
5. ปฐมบทแห่งความผูกพัน

6. สมเด็จแม่
7. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
8. ดวงแก้วแห่งการศึกษา
9. พระที่นั่งวิมานเมฆ
10.พระที่นั่งอภิเศกดุสิต

Download Zip File สารคดีโทรทัศน์ ตอนที่ 1-10
[ RealPlayer - Free Download ]


 

เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ตั้ง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 0-4531-2116-8 ต่อ 109 โทรสาร 0-4528-1881
E-Mail : it2center@ubon.prdnorth.in.th

เงินด่วนออนไลน์