ตอนที่ 1 พระผู้ทรงเมตตา
ตอนที่
2 นางแก้ว
ตอนที่
3 คลังอาหาร
ตอนที่
4 มีงานทำ
ตอนที่
5 แผ่นดินที่แห้งแล้ง
ตอนที่
6 ป่ารักน้ำ
ตอนที่
7 แผ่นดินแม่
ตอนที่
8 วิมารเมฆ

ตอนที่ 9 สวนสัตว์ป่าภูเขียว
ตอนที่
10  บ้านเล็กในป่าใหญ่
ตอนที่
11 เพื่อการศึกษา
ตอนที่
12 พระแม่เจ้า
ตอนที่
13 ราชการุณย์
ตอนที่
14 สัตว์น้ำ
ตอนที่
15 เหรียญซีเรส
ตอนที่
16 เหรียฐบุโรพุทโธ

Download Zip File ตอน 1-16
 

ตอนที่ 17 เหรียญศิลปาชีพ
ตอนที่
18 โรงทาน
ตอนที่
19 ป่ารอยต่อ
ตอนที่
20 เพื่อผู้ป่วยเจ็บ
ตอนที่
21 ฟาร์มตัวอย่าง
ตอนที่
22 ชาวเขา
ตอนที่
23 พระศาสนา
ตอนที่
24 บทบาทสตรี

ตอนที่ 25 หมอหมู่บ้าน
ตอนที่
26 สัตว์ป่า
ตอนที่
27 สิ่งแวดล้อม
ตอนที่
28 การตลาด
ตอนที่
29  ให้โลหิตชีวิตรอด
ตอนที่
30 หัตถกรรมพื้นบ้าน
ตอนที่
31 สังคมสงเคราะห์

Download Zip File ตอน 17-31


 

เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ตั้ง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 0-4531-2116-8 ต่อ 109 โทรสาร 0-4528-1881
E-Mail : it2center@ubon.prdnorth.in.th

เงินด่วนออนไลน์