1.  นวมินทรา มหาราชินี
2.  ถวายพระพร มหาราชินี
3.  พระมาตา มหาราชินี
4.  ปิตุเรศมารดร
5.  ขอถวายชีวิต
6.  จันทร์ส่องหล้า
 7.  ใต้เบื้องบทมาลย์
8.  เทิดพระคุณแม่
9.  บารมีพระแม่เมือง
10. ปกเกล้าเผ่าไทย
11. พระเป็นแม่มิ่ง

3:17
3:52
4:53
3:48
2:40
4:26
3:35
5:35
4:19
3:11
4:17

12. พระเมตตาราชินี
13. พระแม่ฟ้า
14. ภักดีแด่พระแม่ไทย
15. มิ่งขวัญชาวไทย
16. แม่ของแผ่นดิน
17. แม่ฉันดีที่สุดในโลก
18. แม่สยาม
19. แม่สวยที่สุดในโลก
20. สมเด็จ
21. สมเด็จพระแม่ไทย
22. สายธารน้ำพระทัย

3:48
3:02
2:46
3:09
3:37
2:46
3:56
3:03
2:58
3:04
2:21


Download Zip File

 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนผลิตรายการ ฝ่ายเทคนิคบริการ


 

เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ตั้ง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 0-4531-2116-8 ต่อ 109 โทรสาร 0-4528-1881
E-Mail : it2center@ubon.prdnorth.in.th

เงินด่วนออนไลน์